حومه ها

در سرزمین ما یکی از زشتترین و نازیبا ترین مناظر، محل تلاقی طبیعت با زندگی انسانهاست. حومه هر شهری که در سفر هایتان بدان برمیخورید (وقتی وارد شهر شده یا از آن خارج میشوید)، نمودی از غلبه نامبارک آدمی بر طبیعت است با معماری های ناهمگون و تعمیرگاهها و گورستان ماشین الات و مصالح زاید ساختمانی و صنعتی.

/ 0 نظر / 5 بازدید