فراقانون

روزگاری خواست مردم وجود قانون بود.

آنگاه حکومتها یاد گرفتند که همه کارشان قانونی باشد. کافی بود قانون وضع کنند و آنچه میخواهند را لباس قانون بپوشند.

اینک زمانه ای است که باید برای وضع قانون نیز قانون وضع کرد. این قانون دوم، قواعد راهبردی وضع قانون است.

این یعنی اینکه قوانین وضع شده نباید از این حدود تخطی نمایند:

  • اصل آزادی لیبرالی (کسی حق محدود کردن مان را برای دنبال کردن آروزهای مان نداشته باشد الا عدالت و آزادی دیگران)
  • عدالت (بمثابه انصاف جان راولزی)
  • اصل تفکیک قوا منتسکیویی
  • آزادی بیان رسانه ای
  • مدت دار بودن هر مسئولیت دارای قدرت
  • اطلاق قانون (هیچ شیی بیرون قانون نمی افتد)

 

/ 0 نظر / 5 بازدید