جزئیات

در ارزیابی قواعد و تئوری علوم انسانی، جزئیات همان نقشی را دارد که تجربه در ارزیابی قواعد و تئوریهای علمی دارا میباشد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
IP

امروز اولين روز از باقيمانه‌ي عمر توست. چند روز به پايان عمرت باقي مانده است؟ مهم نيست... مهم اين است كه امروز اولين روز از اين دوره است...