التماس

ای ساقی باده محبت، جامی

ای قاصد غمزه بتان، پیغامی

تا کی  هدف تیر تغافل باشم

قهری لطفی تبسمی دشنامی

یک شاخه گل برنامه شماره ۴٢۵ شجریان - بیات اصفهان

/ 1 نظر / 16 بازدید
بهروز

جالب بود لینک مربوط به وبلاگ خودم نیست اما برایتان جالب است