جاده

پیرمرد فرتوت، مانند دیوانه ها، به بچه هایی که از سر خوشی و شوخی، سنگهای راه را برمیداشتند، سنگ می انداخت. او تمام جوانی و عمرش را صرف ساختن این جاده صعب العبور کرده بود.

/ 1 نظر / 8 بازدید
زینو

پست یکی مونده به آخرتو دوست داشتم