عید

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که آن امد و صد حیف که این رفت

/ 2 نظر / 8 بازدید
Asghar Darabi

با سلام به دوست عزیز محسن: امروز سایت شما را دیدم و خوشحال شدم از اینکه سایت را دیدم. ولی بابا تو که اهل اینکارها نبودی. یا اینکه ملت را سرکار گذاشتی؟ خدا آخر و عاقبت همه را به خیر کند.

Darabi

این ماه همیشه مرا -وقتی در ایران بودم- بشدت آزرده است.