دامگه

این شهر برای ما روستاییها، گنجشکها، بچه ها، زنها، گربه ها، لباسهای روشن و سفید جای خطرناکی است.

/ 3 نظر / 5 بازدید
هادی

همین طوره. فقط متوجه نشدم که چرا هم باید روشن بیاید و هم سفید.

محسن

بخاطر در معرض خطر بیشتر بودن سفیدپوشی جدا آورده شد.

مصطفی

با هم بعله!!!! راستی حاجی ، یکبار هم بنویس که آدم نون کجایش را بخوره ، خوبه