آدم و حوا

هر چقدر سگ ها حیوانات باوفا و احساساتی هستند، گربه ها موجودات پست، خودخواه و بهره کش و مذبذب هستند.

/ 5 نظر / 4 بازدید
گربه‌ها

ما که نفهميديم چی گفتی ولی خودتی!

محسن

مازياز خان تذبذب يعنی آونگ بودن و حيران يودن ميان دو امر اما يک معنی مذبذب دو بهم زن و تفرقه اندازی است و آب زيرکاه و اما گربه ها من هم نفهميدم من کدومشم؟

کسرا

من شخصیت گربه ای دارم و تمام چیز هایی که گفتی را در خودم می بینم (یعنی پستی، بهره کشی و خودخواهی) ولی دو بهم زن نیستم. (ولی حیران و مردد هستم) تازه ، من و سگ ها هم جدا با هم خوب نیستیم. جالبه بدانید از زمان تولد تا به حال همه نزدیکان من بدون هیچ هماهنگی ای ، من را گربه صدا می کرده اند! گاهی فکر می کنم آنقدر مردم گفته اند گربه شده ام یا از اول کمی مشکل ژنتیکی داشته ام؟

محسن

من البته نديدم اين چيزهايی که ميگويند.