لیبی - 3

قذافی اعلام میکند رهبر انقلاب است و نمیتواند استعفا بدهد

بعد اعلام میدارد که از سال 77 نقشی در ایجاد وضعیت نداشته است و اگر خرابی وجود دارد بقیه مقصرند.

سوال اساسی فلسفه سیاست این است که چرا باید مردم به دستورات رهبران و سیاستمداران تمکین نمایند.

یکی از این مبانی فلسفه سیاسی با عنوان تغلب است و صورت ساده آن است که چون کسی پیروز شد پس بر حق است. بنابراین از دل این نظریه تمکین به حکومت مغولها هم در آمده است. نظریه ای که هیچ جیز باطلش نمی کند جز زورمندی نفر بعدی.

جهان سمت ما تقریبا تنها نظریه سیاست اش این است. چون بر سرکاریم پس برحقیم.

قذافی نمونه ایده آل این نظریه است. مشروعیت و حقانیت اش در این است که بر سرکار است پس چون حق است باید بر سرکار باشد و برای این ماندن همه چیز مجاز است. تمام خرابی ها مسئولش دیگرانند چون به دلیل موفقیت در دستیابی به قدرت حتما همه چا حق با من است.

/ 0 نظر / 9 بازدید