هرج و مرج

روزگاری سقراط تصور می کرد فلسفه دانشی است که میتواند به آدمی قدرت اندازه گیری رنج-لذت (خوب - بد) را بدهد

آیا این تصوری باطل بود؟

/ 1 نظر / 29 بازدید
حمیده

بس نیکو پندار بود سقراط و براستی که تنها ما دانستیم رویای نامحقق اش را و تحقیق بخشیدیم اش .. دایی محسن عزیز ![چشمک]