اصلاح طلبی پروژه ناتمام

مدرنیته با آرمانهایی فراوان و اعتماد بسیار به انسان، پا به عرصه زندگی جهانیان و البته اول از همه غربیان، گذارد. دستاوردهای چشمگیر و خیره کننده اش، مدتها ضعفهایش را پنهان نمود اما مارکس (مارکسیسم) و فروید (روانشناسی) و فلسفه (نیچه) و بسیاری دیگر، حملات سختی به این قلعه مستحکم نمودند و چنان  شد که ایمان به مدرنیته در عرصه های بسیاری، رو به کاستی نهاد و همه منتظر مرگ این نیروی عظیم بودند. گند و کثافتهایش چنان بزرگ بود که دیگر امیدی به بهبودیش نبود. شاید اقبال مدرنیته در این بود که بدیلی برایش یافت نشد. و از سویی دیگر، هنوز برخی از آرمانهایش کارآمد و زیبا بودند و هنوز هم ممکن است، برای برخی رنجهای بشری، درمانی ارائه کند، احتمالا به همین دلایل، به قول هابرماس، مدرنیته هنوز پروژه ای ناتمام محسوب میشود.

با مقیاسی کوچکتر، این بلا بر سر طبقه متوسط ایرانی نیز آمده است. شباهتهای بسیاری میان مدرنیته و حرکتی که به عنوان اصلاح طلبی شناخته شده است، وجود دارد. هنوز برخی از ارزشهای این جریان، ممکن است دوای دردهای جامعه ایرانی باشد.

 

 • احتراز از خشونت برای تغییر در عرصه های سیاسی
 • به رسمیت شناختن حقوق سیاسی افراد
 •  آزادی بیان
 • آزادی مطبوعات
 • تلاش برای تبدیل بازیگران عرصه سیاست از افراد به احزاب
 • لیبرالیسم
 • اقتصاد رقابتی
 • کاهش حجم دولت
 • استقلال قوا
 • پاسخگو کردن همه عرصه های قدرت
 • تشنج زدایی در عرصه های بین المللی
 • ورود در بلوکهای سیاسی و اقتصادی، منطقه ای و قاره ای و  تمدنی
 • بازی مطابق قواعد جهانی
 • پایین آوردن توقعات داخلی و جهانی در نقش آفرینی های خیالبافانه
 • ساخت نهادهایی برای دفاع از افراد در برابر قدرت
 • ارزیابی عملکردها با شاخصی بنام منافع ملی 
 • خارج کردت کشور از تیتر اول اخبار جهان
 • .........

آیا اصلاح طلبی نیز، پروژه ای ناتمام محسوب نمیشود؟

/ 3 نظر / 4 بازدید
علی هنری

محسن جان اگر منظورت از پروژه اصلاح طلبی آن بود که به دست اصلاح طلبان حکومتی در جريان بود، با معضلات زیر چه باید کرد: قرار گرفتن گروهی در جایگاه قدرت بدون مسئوليت. خاصيت بروکراتيک که رضايت به وضع موجود را بيشتر می کند. وابستگی های مالي و تعلقات فکری گروه مجری اصلاحطلبی. استهلاک انرژی در منازعات معطوف به قدرت و فراموش کردن حضور در لايه های اجتماعي و و و به باور من چاره کار اصلاحات و تغيير وضع موجود است ولی نه با آن شيوه و روشی که اصلاحات در داخل حکومت پی گيری می شد و نمی پذيرم آن شيوه عين اصلاح طلبی و تنها راه اصلاحات بدون خشونت بوده است و نقطه مقابل آن انقلابيگری است. بلکه اصلاحات بر مبنای آن چه تو نيز برشمرده ای راه های ديگری نیز دارد که خروج از حاکميت و کوشش در لايه های اجتماعی پيش نياز آن است.

محسن

خروج از حاکميت تصور ميکنم محل نزاع کنونی جريان اصلاح طلبی نباشد. مدلهای چينی و هندی و ترکيه ای شايد چندان مثالهای مناسبی نباشد اما برای ما، راههايی اين چنين هنوز کارآمدتر باشد. دلنشين نيست اما مناسبتر است.

محسن

هنوز نه الزاما کوتاهترين راه بهترين راه و نه طولانيترين راه بدترين راه است.