روشنفکر

این روزها، لگد زدن به مرده، شده کار روشنفکرهای وطنی و ضدروشنفکرهای وطنی. گنجی که روزی روزگاری برای خود یلی بود در متنی طویل و بلند حسابی از خجالت دکتر شریعتی درآمده است. با دوستانی زیادی در گفتگوهایمان حرفها به شریعتی نیز کشیده میشود. تقریبا ترجیع بند بسیاری از نقدهای از شریعتی این است که همه آن چیزی که جمهوری اسلامی خوانده میشود محصول اندیشه های شریعتی است.

اما تصور میکنم باید ببینیم انتظارمان از شریعتی چه بود و آیا این انتظار برآورده شد؟. و از این پس از چونان شریعتی ها چگونه باید باشد؟

در اینکه شریعتی رهبر یا حتی عضو یک گروه قانونی و غیرقانونی سیاسی نبوده است تقریبا وفاقی همگانی وجود دارد. سمپاتی داشتن نسبت به یک حرکت چندان این گزاره را نقض نمیکند. بنابراین چندان در قالب یک سیاستمدار درنمی آید که بدنیال کسب قدرتی برای خویش بوده باشد.

مزدبگیر روزنامه، مجله، دانشگاه و موسسه ای برای تولیدات اش نبوده است.

شریعتی روشنفکری بود که نقش خویش را بدرستی به انجام رساند. یعنی روشنفکری که با اقتدار باورهای مسلط بر جامعه، در بسیاری عرصه ها به مقابله برخاست و بسیاری از بتهای ذهنی جامعه خویش را شکست، بی آنکه برای اینکار مزدبگیر جایی باشد و یا انتظار دستآوردی حرفه ای برای خویش داشته باشد.

خواست به خاک سپردن شریعتی مانند این است که بخواهیم حافظ را به خاطر مدح هایی که در حق شاه اسحاق کرده است، از طاقچه های خانه هایمان برانیم.

بنابراین به نظرم کسی که به علت دریافت حقوق از موسسه ای تولید میکند روشنفکر شناخته نمیشود چون احتمالا باید در باره چیزی بیاندیشد که موسسه برای آن سرمایه گذاری کرده است.

تصور میکنم تنها عرصه ای که اینک میتوان روشنفکر اصیل را، که دو خصلت آماتوری و درافتادن با باورهای مسلط در حیطه های مختلف را داراست، دید، در محیط فضای مجازی وبلاگستان باشد.

/ 4 نظر / 5 بازدید
عباس

۱- مهندس جان گمت کرده بودم. تو هم که به ما سر نمی زنی. ۲- استقلال اندیشه شريعتي و اينکه براستی او نقش خويش را به درستی انجام داده است مانع از نقد انديشه های او نمی شود. ۳- گنجی پس از ۳۰ سال شريعتی را در ظرف زمان امروز نقد می کند. شايد بهتر باشد گنجی نخست ۲۰ سال پيش خود را نقد کند تا به امروز برسيم. ۴- در ابتدای مقاله گنجی يکی از اهداف مهم خود را تقدس زدايی از شريعتی ميشمارد اما صرف نظر از درست یا غلط بودن این فکر ،برای تقدس زدايی لزوما نباید به قول تو به مرده لگد زد. ۵- مقاله مذکور به شيوه خاصی نگاشته شده است. گنجی نظرات خود را بيان می کند و از تک جملات کتابهای شريعتي بعنوان ادله بهره می برد. اين شيوه نيز بيشتر از آنکه روشنفکری باشد ژورناليستی است.

رامتين

۱. روشنفکر اصيل از هيچ موسسه‌ای پول نمی‌گيرد، آماتور است و با باورهای مسلط جامعه در می‌افتد. اينها خوبند يا بد؟ دو پاراگراف بالاتر هم گفتی که شریعتی هم دقیقا همین مشخصات رو داشته (آماتوری و در افتادن با باورهای مسلط جامعه). پس شریعتی هم به همین چوبی که شما روشنفکرهای آماتور فضای مجازی وبلاگستان را میرانی، رانده می‌شود و به همان شدتی که شما نقد میکنی قابل نقد است. ۲. چون شريعتی مزدبگیر کسی و يا عضو حزب و گروه خاصی نبود، دليل بر درستی عقايدش نيست. ۳. اينکه شريعتی با شناخت جامعه عده‌ای را با خود همراه کرد و موجب حرکت خاصی در جامعه شد (و در مرحله بعدی ادبیات نوشتار او) باعث زنده نگهداشتن نام و يادش خواهد شد و کسی قصد و یا توان خط کشيدن بر روی نام او را ندارد. ۴. ايجاد حرکت و تخریب ساختارهای موجود، بدون شناخت مقصد و نتيجه نه‌تنها بی‌فايده، بلکه مخرب است. ۵. نمایش عکس‌العمل شديد به ناقدان اسطوره‌ها، موجب قديس‌سازي، بت‌سازی از مرده‌ها و کمی ارتجاع می‌شود. بهتر بود با توجه و ارجاع به متون شريعتی، نتيجه عقاید و مدينه فاضله ايشان را برای روشنفکرهای آماتور فضای مجازی وبلاگستان تصوير می‌کرديد.

محسن

آنچه كه نوشته بودم به معني نقد نكردن شريعتي نبوده است كه خود هم گاهي متلكي پرت كرده ام. http://tamishe.persianblog.ir/1385_3_tamishe_archive.html رامتين جان احتمالا من بد مي نويسم ولي اتفاقا نظرم بر اين است كه روشنفكرهاي آماتور فضاي مجازي وبلاگستان ارزشي بسيار زياد دارند. خواستم بگويم شرط كافي و نه لازم براي درستي عقايد همين دو خصلت آماتوري و نقد باورهاي مسلط بوده است.

رامتين

آقا محسن خودم بعد اينکه نوشتم دوباره خوندم ديدم اونجوری که تو می‌گی به نوشته‌ات نزديک‌‌تره ولی ديگه از موضعم کوتاه نيومدم تا لال از دنيا نرم! در مورد کامنت‌دونی وبلاگم هم نمی‌دونم چشه. می‌رم يه نگاهی بهش می‌ندازم.