کارمندی و والدین

کارمند خوب سازمان پدر و مادر خوبی برای خانواده نخواهد شد و

البته پدر و مادر خوب خانواده هم کارمند خوبی برای سازمان از کار درنخواهد آمد

و هرچند پدر و مادر های بد زیادی وجود دارند که کارمندهای بدی هم برای سازمان هستند

اما در عوض یافتن والدین خوبی که کارمند خوبی هم برای سازمان باشد تقریبا غیرممکن است.

/ 3 نظر / 9 بازدید
مصطفي

يعني شما پدر خوبي براي خانوداه نيستي!!!!! چون كارمند خيلي خوب سازمان هستي :)

محسن

از قدرت فیلم بازی کردن آدمها درنگذر.