تحریم

من شک دارم که تو درحال انجام فعالیت مشکوکی باشی پس با چنان قطعیتی تنبیه ات می کنم که تمام آن شک ها از دیده ها غایب شوند

این رمندگی ما از بیگانگان دارد از هزاره ها عبور می کند

مچنان تک افتاده ترین موجود جهانیم

مثل ایران

/ 0 نظر / 5 بازدید